Contact:

Mr. Attila Kenyeres

Office:
- Institute:
  University of Debrecen
- City: Debrecen
- Address: Egyetem tér 1.
- Room: 139
- Country: Hungary
- Zip: 4032

E-mail: attila.kenyeres@gmail.com

Mobile: +36306972759

Let us cooperate.

Let us...  
- Publish together
- Research together
- Teach together
- Make news together
- Make project togetherReferences:

List of publications: 

Title in English: Inequalities in cultural learning from television.

Language: Hungarian

Source: Attila Zoltán, Kenyeres: (2017): Egyenlőtlenségek a televízióból történő kulturális tanulás esetén. In: Mrázik Julianna (ed.): A tanulás új útjai. [HERA Évkönyvek IV.]. Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. 432-444. p. 

In: http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2014/02/HERA_tanulas_uj_utjai

20170509.pdf

 

Title in English: The role of television education channels in learning - in the light of research carried out at the University of Debrecen

Language: Hungarian

Source: Attila Zoltán, Kenyeres (2016): A televíziós ismeretterjesztő csatornák szerepe a tanulásban – a Debreceni Egyetem hallgatóinak körében elvégzett kutatás tükrében. In: Fehérvári Anikó – Juhász Erika – Kiss Virág Ágnes – Kozma Tamás (eds.): Oktatás és fenntarthatóság. [HERA Évkönyvek III.]. Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. 415-425. p.

In: http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2016/05/HERA_Evkonyvek_III.

08.05..pdf

 

Title in English: The migration crisis: representation of a border conflict in Hungarian, German and Pan-European television news coverage.

Language: English

Source: Attila Zoltán, Kenyeres – József, Szabó (2016): The migration crisis: representation of a border conflict in Hungarian, German and Pan-European television news coverage. In: Corvinus Journal Of Sociology And Social Policy Vol. 7. No. 1. 

In:http://cjssp.uni-corvinus.hu/index.php/cjssp/article/view/165/pdf

 

Title in English: The possibilities of informal learning in television news broadcast 

Language: Hungarian

Source: Attila Zoltán, Kenyeres – József, Szabó (2015): Az informális tanulás lehetőségei a televíziós híradókban. In: Kozma Tamás – Kiss Virág Ágnes – Jancsák Csaba – Kéri Katalin (eds.): Tanárképzés és oktatáskutatás. [HERA Évkönyvek II.]. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), Debrecen. 303-313.p. 

 
Title in English: Cultural learning through media.

Language: Hungarian

Source: Attila Zoltán, Kenyeres – József, Szabó (2015):  Kulturális tanulás a média eszközeivel. In: Kozma Tamás (ed.): Tanuló régiók Magyarországon. [Régió és oktatás XI.] Center for Higher Education Research and Development – Hungary, Debrecen.159-163. p.

   

Title in English: The role of thematic educational channels in the informal learning of 100 students at the University of Debrecen

Language: Hungarian

Source: Attila Zoltán, Kenyeres (2014): A tematikus ismeretterjesztő csatornák szerepe a Debreceni Egyetem 100 hallgatójának informális tanulásában. In: Juhász Erika (ed.): Közösségi művelődés – közösségi tanulás. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 26. kötet] Debrecen, Debreceni Egyetem TEK BTK Neveléstudományok Intézete, KultúrÁsz Közhasznú Egyesület. 121-137. p. 

   

Title in English: The role of local televisions in personal learning and information of adults.

Language: Hungarian

Attila Zoltán, Kenyeres – József, Szabó (2014): A helyi televíziók szerepe a felnőttek személyes tanulásában és informálódásában. In: Juhász Erika (ed.): Tanuló közösségek, közösségi tanulás [Régió és oktatás X.] Center for Higher Education Research and Development – Hungary, Debrecen. 187-212.p.

   
Title in English: The role of media in the new possibilites of informal and non-formal learning

Language: Hungarian

Source: Attila, Kenyeres – József, Szabó (2014): Az ismeretterjesztő műsorok szerepe a felnőttek tanulásában.In: Irena Lehocká-Tibor Szabó-Zuzana Vargová-Ildikó Viczayová (eds.): Science for Education – Education for Science II. volume. Nitra, Univerzita Konstantína Filozofa V Nitre Fakulta Stredoeurópskych Stúdií. 143-152. p. ISBN 978-80-558-0555-9

   

Title in English: The role of local televisions in personal learning.

Language: Hungarian

Source: Attila, Kenyeres – József, Szabó (2014): A helyi televíziók szerepe az információszerzésben és az informális tanulásban. In: Felnőttképzési Szemle. VIII. évf. 1. szám. 61-72. 

In: http://epa.oszk.hu/01200/01251/00010/pdf/EPA01251_felnottkepzesi_

szemle_2014_01.pdf

   

Title in English: The role of Hungarian educational television channels in the learning of adults In the light of ratings.

Language: Hungarian

Source: Attila, Kenyeres – József, Szabó (2012): A hazai ismeretterjesztő televíziók szerepe a felnőttek tanulásában a nézettségi adatok tükrében.  In: Felnőttképzési Szemle. VI. évf. 2. szám. 59-72.p.

In: http://epa.oszk.hu/01200/01251/00007/pdf/EPA01251_felnottkepzesi_

szemle_2012_02.pd

   
Title in English: The educational function of television broadcasts.

Language: Hungarian

Source: Attila Zotán, Kenyeres (2012): Az ismeretterjesztő funkció megjelenése a híradókban. In: Educatio, IV. szám, 631-637.p. ftg

In: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/article_attachments/2012-4-

Kutkozben1.pdf

   
Title in English: 
The appearance of the informative function in the Hungarian, the German and in the Austrian newsreel.

Language: English

Source: Attila Zoltán, Kenyeres (2012): The appearance of the informative function in the Hungarian, the German and in the Austrian newsreel. In: Erika Juhász (ed.): Education in Transition. Dubnicky technologicky institút v Dubnici nad Váhom, Slovakia. 179-195.p 

   
Title in English: The presence of scientific news and educational function in Hungarian, German and Austrian public service television TV news.

Language: Hungarian

Source: Attila Zoltán, Kenyeres (2012): A tudomány, az oktatás és az ismeretterjesztés jelenléte a magyar, a német és az osztrák közszolgálati televíziós híradókban. In: Juhász Erika – Chrappán Magdolna (eds.): Tanulás és művelődés. Debreceni Egyetem TEK BTK Neveléstudományok Intézete. 292-298.p.

 
Title in English: Newswothiness as a selection factor in editing the program schedule of educational television channels.

Language: Hungarian

Source: Attila Zoltán, Kenyeres (2010): A hírérték, mint szelekciós tényező a tematikus ismeretterjesztő televíziós csatornák műsorrendjének szerkesztésekor.In: Kozma Tamás – Ceglédi Tímea (eds.): Régió és oktatás: A Partium esete. Debrecen, Center For Higher Education research and development Hungary. [Régió és oktatás sorozat VII.] Debrecen, 278-282.p

   
Title in English: Advantages and disadvantages of popular science documentaries in the informal learning of adults.

Language: Hungarian

Source: Attila Zoltán, Kenyeres (2010): Az ismeretterjesztő filmek előnyei és hátrányai a felnőttek informális tanulásában. In: Buda András – Kiss Endre (eds.): Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségek – IV: Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen 2009. szeptember. Debrecen, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete 442-451.p.

 

Title in English: Educational science TV channels - as a new perspective in the informal learning of adults

Language: Hungarian

Source: Attila, Kenyeres (2010): Tematikus televíziók – új perspektíva a felnőttek informális tanulásában. In: Juhász Erika (ed.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés, regionalizmus. Debrecen, Center For Higher Education research and development Hungary. [Régió és oktatás sorozat V.] 354-358.p. 

 

Title in English: The role of educational science TV programs in the informal learning of adults.

Language: Hungarian

Source: Attila Zoltán, Kenyeres (2009): A tudományos ismeretterjesztő televízió műsorok szerepe a felnőttek informális tanulásában. In:  Forray R. Katalin – Juhász Erika (eds.): Nonformális – informális – autonóm tanulás. Debrecen, Debreceni Egyetem. 285-290.p. 

 


  Conference Presentations: 

  Under construction.....